tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Best football team in the NFL.
When the Ref called leaping...he made the right call.
viết bởi Papa Georgio 15 Tháng mười, 2003