tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
The act of masturbation in a library
Jack often finished by maintaining the scholarly art of inforbation.
viết bởi ThatFuckingMan 03 Tháng mười một, 2010