tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A misspelling of the word INTELLIGENT.
Inteligent eh? You're pretty smart.
viết bởi emocrycry 10 Tháng mười hai, 2007