Top Definition
The Internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard Internet Protocol Suite (TCP/IP) to serve billions of users worldwide. A highway is a public road, especially a major road connecting two or more destinations. Any interconnected set of highways can be variously referred to as a "highway system", a "highway network", or a "highway transportation system".
I got that in the internet highway!! (from scrubs)
viết bởi allnewtocho 15 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×