Top Definition
Refers to acronyms from the internet that have no real established pronunciation. Portmanteau of Internet and Acronym.
I don't know how to pronounce this internym; is it 'fak' or 'F-A-Q'?
viết bởi keamoose 19 Tháng ba, 2009
A witty or explanatory phrase used between the first and last names of an online forum, mail list, or newsgroup poster's signature
First "internym goes here" Last
viết bởi R "practitioner" D 19 Tháng mười, 2010
acronym which orginates from or is principally used on the internet.
Joe said:
omg, sorry, gtg, bbl!
Filip said:
stop using so many internyms!
viết bởi n_cave 28 Tháng sáu, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×