tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A dick that is so small that it is actually inside the body.
I am so sad that my Invertocock doesn't attract women.
viết bởi boyman123 01 Tháng bảy, 2009

Words related to Invertocock

funny huge invertedcock small tiny