tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To leave unannounced and without saying goodbye.
Yo, where did Jack go last night? He totally Irish fathered.
viết bởi Room Jew19 20 Tháng hai, 2011