tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A loud Turkish MAN
with hairy nipples
IRMAK SHUT THE FUCK UP!

irmak: NO SCRRRRREW U!
viết bởi ehopeross 25 Tháng mười một, 2010