tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Not only ironic, but nice!
"How ironice, two old lesbians meeting"
"Ice cream with gravy! Thats just ironice!"
viết bởi xrockmysocksx 09 Tháng mười, 2005