tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Things that are ironic.
The ironicies of that movie are halarious.
viết bởi Haceko 10 Tháng mười một, 2009
 
2.
The past present form of ironic
I would consider that statement an ironicy
viết bởi gearsofspore 13 Tháng mười, 2013