tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
2.
An afroword on a Jewish person.
"Put a yarmulke on that Isro, will ya?"
viết bởi Freak Nastay 26 Tháng hai, 2003
 
1.
A big Jewish Afro. Also called a JewFro or an Ezro.
Chaim is rocking out his Isro.
viết bởi max hardcore 30 Tháng mười một, 2004