tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
1. a female virgin
2. when ur not fucking and or having sex
"Damn, i broke up with my husbandlast night"
"Lucky it didnt snow on my vagina day for ya
viết bởi John432916750 21 Tháng tư, 2009

Words related to It didnt snow on my vagina day

day pussy rain snow vagina