tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Immortal words of a great poet named Arnold Von Schwarzenegger.
"It's not a Toomah!!!!" replied Arny.
viết bởi Poopsy 08 Tháng bảy, 2003