tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
It is a mix of an armenian and an Italian.
That Italiarmo is hot!
viết bởi S 01 Tháng chín, 2004