tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
A person whos racial decent is a mix between Italian and Puerto Rican.
A Puerto Rican person and a Italian person concieving a child. It's a Italirican baby!
viết bởi Sahdia 25 Tháng mười, 2007