tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The race where a person is Italian, polish, and Canadian.
"I love being Italishadian. I get pierogis and pasta, eh?"
viết bởi El Tocino 07 Tháng hai, 2010