tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A smart and sexy Chinese girl who kicks ass.
Man, that chick's such an Itha!
viết bởi Dave Kingston 30 Tháng chín, 2005