tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
what's that you say? go ahead and go.... anytime.......
(shout this)'Ivana Tinkle'
viết bởi he likes to eat socks 28 Tháng một, 2003