tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The Spanglish equivalent of "handle it".
"Man, I really don't wanna wake up and go to work tomorrow morning but I gotta pay my child support."

"Jándalo, guey!"
viết bởi jmoney26 13 Tháng năm, 2010