tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
A name denoting ones fondness of the subject.
"Aiite J-Mack, how are u bruv?"
viết bởi innitbruv 14 Tháng năm, 2008