tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
When walking down the street, you get wasted by a high school Junior.
Dude, Mario got j-stomped, yo!
viết bởi Axeraider67 19 Tháng mười một, 2006

Words related to J-Stomped

high school juniors move nerds not seniors rofl wtf