tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
it means its boring you
"Baby Blus new tunes is jarrrin me"
viết bởi BaBi_KruFFy 27 Tháng chín, 2005

Words related to JARRRIN

annoying bored boring crap shit