tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
An anagram. It stands for "Just Another Shitty Day In Paradise".
Gawd, JASDIP, what did you think Craig?
viết bởi Holli 11 Tháng chín, 2004