tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Street name of now deceased singer John Denver
I used to hang in da hood wit mah nigga JD-Co.
viết bởi El Capitan 15 Tháng mười một, 2003