Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:
 
1.
Getting a BONER when watching a JOJO music video.

When i got off work i saw that my brother had covered his jojo boner with a pillow when watching tv.
viết bởi Stephan Pinette 16 Tháng mười một, 2006
19 11

Words related to JOJO BONER:

boner jojo pillow tv video