tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
J - Just. P - Peed. O - On. M - My. S - Self
Girl - I Just Fell And Bang Ma Head On The Sink
Guy - Thats Hilarious JPOMS
viết bởi Bossman Junior 22 Tháng hai, 2011