tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
JSC
Juggalo Street Crew
JSC bitch!
viết bởi Raiden 09 Tháng năm, 2004
 
2.
JSC
Just Common Sense
JSC...Duh
viết bởi NBNoG 19 Tháng năm, 2009