tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Noun: A Jabroni, bro, and bozo at the same time.
Look at Jay, that fuckin Jabrozo lookin nigga
viết bởi da Snowman, yea dig? 30 Tháng ba, 2011