tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The amazing camera man for TAI TV and The Academy Is... in general
Jack the Camera Guy needs to put out the new TAI TV!!!!
viết bởi [santi]love 16 Tháng chín, 2007