tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
AKA Jack Harries, an attractive Englsih YouTuber who makes videos with his twin brohter Finn
Person: Do you watch JacksGap
Other person: Yeah but I like Finn
Person: Which one is Finn?
Other person: I don't know
viết bởi natkatlat 03 Tháng mười một, 2013