Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
1.)Lead singer in Papa Roach
3.)April's other bitch
1.)Jacoby Shaddix has a helluva voice.
2.)Some bitch touched Jacoby Shaddix and April beat her with her stick of death.
viết bởi April 22 Tháng mười hai, 2004
90 32
 
2.
He is the sexy voice behind PaPa Roach
Jacoby Shaddix is a sexy peice of meat
viết bởi falloutboyrocks0812 10 Tháng chín, 2007
69 36