tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone who possesses the attributes of jadedness; jaded.
She's a jadebird.
viết bởi lingual cube 13 Tháng tư, 2010