tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
massive boobs
wow that chick has jaegans
viết bởi asghjgiuhv 28 Tháng tư, 2010