tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a person how acts Jamaican, but is not from jamaica.
" ha mon , got some janga sistrin"
what is that boys problem is he even Jamaican?
"na man he's a Jafacan"
viết bởi D.D. T 08 Tháng mười hai, 2003