Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
A young man who enjoys falling thirty feet onto his face
Jake Toles freefalling

Oh look, Jake Toles is bleeding out

Jake Toles naked in a helicopter
viết bởi spoonemoore 16 Tháng mười một, 2011
0 0