tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
A person who procrastinates and thinks they are top dog when truly a schmen
"your being a jake tinta again"
viết bởi Blondyy 11 Tháng mười một, 2009

Words related to Jake tinta

dog jake schmen tinta top