tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A man who nobody likes because of his phoney beliefs
He went behind my back! That no good James!
viết bởi Flighty McNoard 27 Tháng ba, 2004