tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A BANDWAGONER! DO NOT TALK SPORTS WITH HIM EVER!
James Simmons is a bandwagoner. Enough said.
viết bởi soxfanatic 26 Tháng mười, 2008

Words related to James Simmons

bandwagoner dumb james gay sports yankees fan