tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
Annoying as shit, never shuts up, and follows you everywhere...
does that girl ever stop following you?
no! she is such a janaam
viết bởi mattyp319 14 Tháng mười, 2011