Top Definition
In poker, a hand that contains random cards that make no hand (pair, straight, flush, etc...)
Man 1: I beat you all. I have a 2 of hearts, 4 of spades, 5 of diamonds, 7 of clubs, 10 of spades and a king of hearts.

Man 2: You lose dumbass. All you have is a Japanese Straight. Now I'm going to give your wife an Alabama Hotpocket.
viết bởi DJ Doo Wop Dago 04 Tháng sáu, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×