Top Definition
In poker, a hand that contains random cards that make no hand (pair, straight, flush, etc...)
Man 1: I beat you all. I have a 2 of hearts, 4 of spades, 5 of diamonds, 7 of clubs, 10 of spades and a king of hearts.

Man 2: You lose dumbass. All you have is a Japanese Straight. Now I'm going to give your wife an Alabama Hotpocket.
viết bởi DJ Doo Wop Dago 04 Tháng sáu, 2009
5 Words related to Japanese Straight

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×