Chocolate covered almonds
"While you were gone Mom, Dad and I ate japooties!"
viết bởi deepwank 08 Tháng hai, 2012
(pl) - Chocolate Covered Almonds
I went to the supermarket and got a box of Japooties, then I went home and played Donghammer on the XBox 180.
viết bởi Frock Donghammer 08 Tháng hai, 2012
A term for chocolate covered almonds!
Frock went to the local superstore to get some Japooties!
viết bởi lolzzzz! 08 Tháng hai, 2012
Chocolate covered almonds.
Daddy, what are these candies? Why don't we have them all the time?

These, Frock, are japooties.
viết bởi thompsonboy 08 Tháng hai, 2012
A woman's (Female at birth) vagina.
Hey honey, is your japooty done bleeding so I can commence with the pounding?
viết bởi Rumpobrush 19 Tháng sáu, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×