tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A white comedian rapper from Canada.
Dude did you hear that new Jarrett Sorko song? I liked the part where he rapped.
viết bởi P.Dank 14 Tháng mười một, 2011