tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Colombian slang for annoying, boring. Often used as an exclamation, ¡Qué jartera!
Es una jartera escuchar la profe.
viết bởi LadeColombia 17 Tháng chín, 2010