tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
verb- to admire yourself a bit too much.
mom-are you jarthing in the bathroom?
son- *silence*
viết bởi Yorti T. Stahnk 09 Tháng tư, 2013