tìm từ bất kỳ, như là fellated:
 
1.
A synonym for jerk
That guy is such a jarve.
viết bởi Mary 26 Tháng bảy, 2004
6 5