tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
amazing
jasel is an amazing person
viết bởi yessiummmmeeeee 06 Tháng hai, 2010