tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Adv; describing something really sweet, hot, or sexy. see also B unit, D.I.M.P, or A-Dawg
That guy is pretty Jashizzle.
viết bởi The hottest man alive 09 Tháng tư, 2005