tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
unimportant discussion.
Are you guys discussing work or just sitting around jaw wagging
viết bởi Ryan 09 Tháng chín, 2004