tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A true black women
That jawanski really likes her fried chicken and watermelon.
viết bởi GHETTONIGGER 17 Tháng mười một, 2011