tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
An awesome headshot on a shooting game
I Jaykebd his face
viết bởi MiniDOB85Y 28 Tháng tư, 2013